top of page

 ITALIAANS live of online

Materiaal

nuovo.jpg
Nuovo espresso 2.jpg
Nuovo espresso 3.jpg
Nuovo espresso 4.jpg
Nuovo espresso 5.jpg
Nuovo espresso 6.jpg

Voor groepen:

Het tekstboek Nuovo espresso is een zesdelige, eentalige leergang Italiaans, leidend naar niveau C2 van het Europees Referentiekader. Het lesboek, dat als gids voor de lessen fungeert, wordt uitgebreid en verdiept met ander materiaal, verzorgd door de docente (songteksten, audioboeken, boeken, recepten, websites, krantenknipsels... ).

Prive lessen (1 o 2 personen):

Afhankelijk van interesses van de deelnemer(s). Een les kan beginnen vanuit verschillende bronnen (materiaal door de cursist of docente ingebracht, uitstapjes in de stad...). Het boek mag wel maar het is niet verplicht.

bottom of page