top of page

 ITALIAANS

Algemene voorwaarden

Inschrijving voor een cursus geschiedt door middel van een volledig ingevuld inschrijfformulier en in volgorde van binnenkomst van betaling (girorekening NL68 TRIO 0320 4848 74, t.n.v. A. Antonello , Utrecht).
IN BOCCA AL LUPO behoudt zich het recht voor:
- bij onvoldoende inschrijvingen een cursus te annuleren en het reeds betaalde cursusgeld aan de cursist te retourneren.
Het verschuldigde cursusgeld dient uiterlijk voor het begin van de cursus betaald te worden.
 
Privelessen (1 of 2 personen): Lessen minimaal 24 uur van te voren afmelden anders zullen de kosten worden doorberekend.

bottom of page